Mua giấy xốp bitits, hay xốp bitis, giấy xốp có nhiều màu sắc, chiều dài và cao đủ kích cỡ. đặt mua xin gọi 090.2512.711